Chcete funkční školský parlament?

Jak ze školního parlamentu vytvořit nástroj, který naplňuje Rámcový vzdělávací program a vede k rozvoji osobnosti žáků a mladých lidí, i k pozitivnímu posunu v klimatu celé školy a školní kultury.

Funkční žákovský parlament (dále jen ŽP) je nástroj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ, který pomocí konstruktivistické a zážitkové pedagogiky připravuje žáky na život v demokratické společnosti díky rozvoji jejich občanských kompetencí v oblasti dovedností (Jak na to?) a postojů (Proč to má smysl?) a při dlouhodobém působení má vliv i na jejich hodnotové ukotvení (Co to pro mě znamená?). Oproti většině jiných nástrojů občanského vzdělávání má žákovský parlament velmi systematickou, rozsáhlou a prověřenou metodologii, dlouhodobé zakotvení v životě školy a dopad na velké množství cílových skupin.“ Tomáš Hazlbauer, zdroj.

Nabízíme podporu nejen dospělým koordinátorům školních parlamentů, kteří rozvíjí zapojování a demokratické principy ve školách. Nabízíme konzultace k založení nebo zlepšení fungování školského / žákovského parlamentu.

Společně Klárou Kolmanovou, která má u nás na starosti participaci dětí a je součástí týmu, který vytvořil unikátní metodiku participace dětí a stálým hostem Rady školských parlamentů Kutné Hory, přijede odborník z CEDU (Centrum demokratického učení).

Účast Kláry i CEDU na mentorských konzultacích hradí pro školy z Kutnohorska Nadační fond Eduzměna.

Školské parlamenty na Kutnohorsku: