Zpravodaj pro školy

Přicházíme se zpravodajem pro školy, jímž reagujeme na poptávku po podrobnějších informací o projektu Eduzměna. Rádi bychom touto formou přinášeli pravidelné zprávy o tom, co v regionu pro školy, žáky i jejich rodiče chystáme.

První vydání si můžete přečíst zde.