Ze školky do školy, aneb z pohádky do pohádky

Nezbedný koblížek všem ukázal, jak nebezpečné je uvěřit lichotkám mlsné lišky, a dědek z babkou předvedli, že by si bez zvířátek s obří řepou rozhodně neporadili.

Takhle by se dalo popsat jedno únorové dopoledne v Mateřské škole Pastelka v Malešově, kam přišli předškolákům zahrát divadélko žáci z místní základní školy. Děti z MŠ, i přes nemoc hlavních herců, také nezůstaly pozadu. K čemu toto vzájemné hraní pohádek kromě kulturního obohacení bylo dobré?

„Vytváření přátelských vztahů mezi dětmi z MŠ a ZŠ, učení se vzájemné spolupráci a respektu, přebírání zodpovědnosti v mezích přiměřeně věku. Odstraňování obav z prostředí školy a usnadnění přestupu předškoláků na ZŠ.”

To jsou cíle projektu Základní školy a Mateřské školy Malešov, na jehož realizaci požádala o finanční podporu Eduzměnu v rámci programu Minigranty pro Kutnohorsko.

V průběhu celého školního roku probíhají setkání dětí z obou škol. Na podzim například společně sportovaly na zahradě mateřské školy, před Vánoci pletly a pekly vánočky a připravovaly jarmark. Na jaře všechny čeká oslava Dne Země, kde budou děti i s rodiči ulevovat životnímu prostředí sběrem odpadků, a v létě si zase všichni společně zacvičí na sportovním dnu.

„Je to super. Chodíme občas i na návštěvu do školy a oni zase k nám. Dneska po představení děti nakreslí obrázky podle pohádky O Koblížkovi, a ty pak společně odneseme dětem do školy. Je hrozně fajn, že si mohou na nové prostředí takto zvykat,” říká paní učitelka z MŠ.

Pro předškoláky by možná nástup do první třídy v místní ZŠ žádnou „pohádkou” nebyl, nebýt snahy vedení škol s nimi první krůčky ke škole přátelsky prošlapat. A že se to dobře daří, potvrdil hned první kontakt před příchodem na představení, který doprovázelo nadšené mávání a pozdravy dětí.

Minigrant na zjednodušování přechodu žáků mezi jednotlivými typy a stupni škol podporuje projekty, které pomohou dětem a žákům snadněji postupovat na další stupeň školy. Jedná se například o předškolní přípravu dětí, posílení komunikace základní školy s rodiči předškoláků, spolupráci škol různých stupňů, předávání podrobnějších informací o vývoji dítěte/žáka při přechodu na vyšší stupeň školy, podporu při směřování žáka k dalšímu studiu apod.