Webinář: Máme nové, ukrajinské spolužáky. Jak pracovat se třídou?

Zveme vás na webinář, který je určený zejména pedagogům obou stupňů ZŠ a SŠ z Kutnohorska

Máme nové, ukrajinské spolužáky. Jak pracovat se třídou Jitka Gabašová

Reaguje na rychle se měnící současnou situaci a její důsledky pro každodenní život ve škole. Pomůže učitelům zorientovat se v prioritách pro výuku, poskytne vodítko, jak pracovat s nově příchozími žáky i jejich rodinami, nabídne náměty pro práci s celým třídním kolektivem.

Dotkneme se i širšího společenského kontextu – především schopnosti vnímat i pozitiva vážného stavu, v němž se nacházíme, i možností využít náročných situací k posilování kompetencí žáků – jako je schopnost spolupracovat, komunikovat, učit se navzájem a zaujímat vyspělé občanské postoje.

Lektorka: PhDr. Jitka Gabašová, Eduzměna Kutnohorsko

Webinář je zdarma, je třeba se předem přihlásit