Jaké mají být školy? Rodiče o tom diskutovali v Eduzměně

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ Mahátma Gándhí

V Eduzměně se potkala skupina pozvaných rodičů se zástupkyněmi Eduzměny Kutnohorsko a společně diskutovali o možnostech aktivně se zapojit do chodu školy, jak školy podporovat, jak jim pomáhat se otevřít a čím může aktivní rodič přispět a zpestřit vzdělávání a rozvoj dětí ve školách.

Eliška Pácaltová je průvodkyní škol z Kutnohorska jejich rozvojem a také s kolegyní začíná pracovat s komunitami na Kutnohorsku. Na úvod představila Eduzměnu, její vize, proč si Eduzměna vybrala Kutnohorsko a jaké jsou plány na příští roky. Skupina se v moderované diskusi snažila dobrat toho, jaké osoby nebo organizace jsou aktéry, kteří v regionu ovlivňují vzdělávání.

„Když se spojí inspirativní rodič a otevřený učitel, tak na sebe postupně začnou nabalovat další a další lidi a škola se otevírá. Děti to víc baví a zvedá se její úroveň, aniž by to školu stálo energii navíc,“ věří Eliška Pácaltová a odkazuje se na svou zkušenost se školou v pozici učitelky.

Monika Seifertová z Eduzměny Kutnohorsko představila možnost požádat o dotaci v programu Minigranty pro Kutnohorsko: „Sešli jsme se tu skupina hodně aktivních lidí. Máte své projekty a spoustu nápadů. A tady je nástroj, jak vás chceme podpořit nápady realizovat. Můžete se zapojit a ve spolupráci se školou o minigrant požádat. Chcete dětem ukázat něco z praktického života? Vylepšit něco v okolí školí a tím děti aktivitizovat? Zažádejte společně. Žádosti přijímáme do 30. června.“

„Mám zkušenost z projektu, kdy jsme v naší vsi sázeli stromy. Nejde o to jen zasadit strom, důležitá je ta dlouhodobá péče a kdo se o ně bude starat. Stejné je to s Eduzměnou. Je potřeba, aby kolem vás byli lidi, kteří v tom zůstanou srdcem a pomohou ke změně,“ vyjádřila maminka Linda.

Maminka Markéta sdílela svou zkušenost s tím, jak dětský mozek rychle dokáže nasávat informace a pracovat s nimi, když je to pro dítě atraktivní téma nebo forma. S tímto principem je potřeba pracovat ve školách: „Děti se dokážou ponořit hodně hluboko, když je to baví. Můj syn v páté třídě programuje jak středoškolák a vše se naučil prakticky sám – protože ho to baví.“

Jedním z principů Eduzměny je práce s reflexí a sebereflexí, takže nemohla chybět ani na tomto setkání:

„Já jsem rád, že jsem se zúčastnil, protože cítím, že mi to vlívá do žil nové impulsy a že znovu začínám cítit motivaci pohnout s komunitním projektem, který jsem v Kutné Hoře plánoval a vlivem vnějších okolností trochu zamrznul,“ svěřil se rodič Martin.

Eliška Pácaltová a Tereza Mádlová začínají pracovat s komunitami, jak na regionální, tak celorepublikové úrovni:

„Pro nás je participace rodičů, veřejnosti a všech organizací, které se zapojují do vzdělání – i volnočasových – jedním z pilířů změny. Na tom také Eduzměna stojí. Proto bylo tohle setkání, mimo jiné, výborná zpětná vazba. Víme, že v nich chceme pokračovat a později je tematicky zaměřit tak, aby se propojovali lidé s podobnými zájmy a cíli a bylo to impulsem k jejich aktivitě,“ uzavřela setkání Tereza Mádlová

Máte zájem se zúčastnit příště? Kontaktujte e-mailem Elišku Pácaltovou. Kontakt zde.

Fotogalerie: