Výsledky Eduzměny na Kutnohorsku pomůže vyhodnotit Schola Empirica

Učení se ze zpětné vazby je jeden ze základních pilířů, na kterých Eduzměna stojí. Získávání dat, jejich vyhodnocování a interpretace je proto nedílnou součástí projektu.

„V rámci evaluace sledujeme nejen celkový dopad projektu, snažíme se také poskytovat konkrétní informace ke zlepšování spolupráce v regionu, protože zpětnou vazbu vnímáme jako významný nástroj učení se, jak pracovat lépe. Získaná data a analýzy budeme poskytovat přímo školám, aby je mohly využít pro svá strategická rozhodnutí,“ říká Magdaléna Klimešová z organizace Schola Empirica, která je naším odborným partnerem.

Na Kutnohorsku nám budou pomáhat sledovat pokroky, které dělají žáci, ale také změny v postojích ředitelů, učitelů i rodičů.