Výjezd ,,Kamenky“ ukazuje, jak si může inspirativní návštěvu škola zařídit i sama

Na inspirativních návštěvách, které Eduzměna pro učitele z regionu pořádá na školách mimo region, od jedné z účastnic nedávno zaznělo: „Na škole mimo Kutnohorsko jsem se za třicet let své kariéry nebyla nikdy podívat.“

Posílit propojení místních učitelů s kolegy uvnitř regionu i mimo něj se Eduzměna a MAP Kutnohorsko snaží právě inspirativními a rotujícími návštěvami. Že by se na podobnou cestu, a tím spíš na druhý konec republiky, vydala sama škola, je poměrně výjimečné. A právě to nedávno podnikla ZŠ Kamenná stezka. Její ředitelka Andrea Melechová navázala na program Ředitel naživo, který díky podpoře Eduzměny absolvovala a kde se seznámila s Karlem Handlířem, ředitelem ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově.

Protože mají školy řadu společných témat, domluvily se, že do Krnova Kamenka vyjede. A to nejen učitelé, ale i asistentky a vychovatelky. 

Krnovští pedagogové si pro svoje kolegy a kolegyně z Kutné Hory připravili modelové hodiny, v nichž se učitelé měli vžít do role žáků s různými vzdělávacími potřebami. Cílem této návštěvy bylo zaměřit se na reflexi hodin, nastavení konkrétních cílů hodin, plánování např. v modelu E-U-R, respektující komunikaci či spolupráci s kolegou v tandemu.

Své postřehy členové sboru Kamenné stezky po návratu z Krnova zpracovali, navrhli několik stěžejních témat, která budou podkladem pro plán rozvoje školy na další školní rok, aby se mohli zase o něco více přiblížit své vizi, podpořit učení svých žáků a zajistit tak úspěch pro každého žáka.