Vyjádření Eduzměny k záměru sloučení ZŠ Kamenná stezka a ZŠ T. G. Masaryka v Kutné Hoře

Nový starosta Kutné Hory Lukáš Seifert nedávno zveřejnil svou úvahu o sloučení dvou místních škol – ZŠ Kamenná stezka a ZŠ T. G. Masaryka. Do diskuse na toto a další témata s ním vstoupil i Nadační fond Eduzměna, který pracuje se školami na Kutnohorsku od roku 2020.

“Jsme rádi, že je pan starosta otevřený tento svůj záměr zvažovat z více úhlů pohledu a debatovat o něm. Přijal nabídku vyslechnout si naše odborníky a pravidelně se s nimi scházet. Chceme do toho přinést naši odbornost, data, která o místních školách máme, i zkušenosti ze spolupráce s nimi. Případné sloučení by mělo svá pro i proti. Chceme proto být především “průvodcem”, který klade správné otázky a pomůže tím jak při rozhodování, tak v dalším procesu, ať už město Kutná Hora v roli zřizovatele škol rozhodne jakkoli.”
Zdeněk Slejška
ředitel Nadačního fondu Eduzměna

Eduzměna zná obě školy dobře, spolupracuje s nimi a podporuje je. Obě školy využívají služby našeho průvodce, který s nimi hledá cesty, jak se rozvíjet, jak si stanovit a jít za svou vizí, zkvalitňovat učení dětí nebo také více spolupracovat s rodiči.

Obě školy čerpají podporu Eduzměny pro vzdělávání ředitelů a učitelů, příspěvky z našeho Fondu pro Kutnohorsko. Účastní se programů pro děti, kde se tyto učí pracovat samostatněji a řídit si kompletně vlastní projekty. V případě ZŠ Kamenná stezka pomáháme také s tím, aby dobře zvládala své zatížení spojené s větším procentem žáků se specifickými potřebami a žáků ze sociálně determinovaného prostředí. Byli jsme u rozhodnutí zřizovatele o změně spádovosti škol, aby tito žáci byli v kutnohorských školách rozprostřeni rovnoměrněji a nefungovala zde jedna segregovaná škola.

“Eduzměna bude v každém případě dál podporovat vedení a pedagogický sbor obou škol, rodiče i zřizovatele, ať už bude jeho rozhodnutí jakékoli. V regionu není naším cílem stavět se na jednu, nebo druhou stranu, ale podporovat spolupráci a dobré klima pro všechny, kterých se vzdělávání týká: ředitele, učitele, rodiče i děti,” uzavírá stanovisko Eduzměny Zdeněk Slejška.