V sídle Eduzměny se konala další schůzka zaměřená na pomoc lidem z Ukrajiny

Jaký je vývoj situace a aktuální potřeby v pomoci lidem z Ukrajiny, kteří hledají úkryt před válkou v Kutné Hoře a v našem regionu, bylo 23. března tématem další koordinační schůzky v sídle Eduzměny Kutnohorsko v Barvířově domě. Společně se tu opět setkali zástupci města a více než deseti organizací pomáhajících lidem z Ukrajiny. Moderátorkou setkání byla Dana Moree z Eduzměny, která v průběhu setkání zapisovala stěžejní body, na které je nutné se aktuálně zaměřit. Vývoj situace nelze předvídat.

Více v reportáži Moniky Pravdové z Kutnohorských listů:

O předchozích setkáních se dočtete v článku: Jak soustředit pomoc uprchlíkům? Druhá schůzka v Barvířově domě