Tlumočníci z mongolštiny pro ZŠ Kamenná stezka

Školy na Kutnohorsku se snažíme podporovat všemi možnými cestami. Nedávno jsme například ZŠ Kamenná stezka spojili díky společnosti META o.p.s. s tlumočníky z mongolštiny, které škola potřebovala pro navázání kontaktu s rodiči svých žáků.


Dle slov ředitelky Andrey Melechové Ruthové spolupráce zafungovala, což nás velmi těší:
„Paní, na kterou jsme dostali kontakt, během dne obvolala naše troje rodiče, a ještě ten den jsme měli společnou online schůzku, kde se díky ní podařilo předat rodinám informace týkající se znovuotevření školy a zahájení výuky. Týden nato pak za její přítomnosti proběhla online třídní schůzka, které se už mimo třídních učitelek zúčastnili i další vyučující. Vše proběhlo perfektně, těšíme se na další spolupráci.“