Jaké jsou potřeby škol na Kutnohorsku? Pro Eduzměnu zcela klíčová otázka.

Uvědomujeme si, že veškeré naše úsilí a směřování je třeba opřít o konkrétní potřeby škol na Kutnohorsku. A tak i přes ztížené podmínky pokračujeme ve zjišťování těchto potřeb.

Na prvních dvou základních školách – ve Zruči nad Sázavou a ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, už proběhla mapovací setkání s vedením školy a ve Zruči se chystá zjišťování potřeb pedagogického sboru. Do konce školního roku bychom pak rádi zjistili, jaké jsou potřeby ředitelů a učitelů ještě na dalších osmi školách v kutnohorském regionu, které už máme pro tuto pilotní fázi předvybrané. V tuto chvíli v Eduzměně probíhají přípravy, aby bylo možné vše do prázdnin stihnout. Zaškolujeme kolegy, kteří se mapování ujmou, finalizujeme postup zjišťování potřeb u vedení školy a pedagogického sboru, diskutujeme možnosti oslovení rodičovské veřejnosti a samotných žáků. O výsledcích budeme dále informovat.