Stream debaty o možnostech kreativního vzdělávání

Kreativita mění učení v zážitek. A zážitek si mozek lépe pamatuje.
 
Proč potřebujeme kreativitu do škol? Čím nahradit způsob výuky „učitel vpředu tlačí do hlav pasivních žáků kvanta informací“?
 
Zveme vás na živý stream závěrečné debaty Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání .
 

 
Účastníci debaty budou hovořit o plánovaných výzvách Ministerstva kultury, které nabídnou školám možnost vyzkoušet si spolupráci s kreativci a umělci. 
 
Mezi hosty debaty najdete zástupce odborných/obsahových partnerů Eduzměny: Katarína Kalivodová / Společnost pro kreativitu ve vzdělávání,
Miroslav Hřebecký / EDUin a Zuzana Demlová / platforma uMĚNÍM 
 

Program:

1/ PROČ POTŘEBUJEME KREATIVITU DO ŠKOL
S odborníky na téma, jaké formy učení pomáhají školám motivovat žáky a připravit je lépe na současný trh práce i společenské a osobní výzvy. O hlavních benefitech designového myšlení či nefrontální výuky a přesahu do Rámcových vzdělávacích programů.
 
2/ JAK SMĚŘOVAT OD TEORIE K PRAXI
Se zástupci veřejné správy o tom, jak přejít od strategie k praxi.
Co je potřeba pro přijetí modernějších modelů vzdělávání v návaznosti
na Strategii 2030+, Strategii pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví ad.?
Jaké výzvy pro kreativní vzdělávání se chystají v rámci Národního plánu obnovy a jak bude probíhat spolupráce MK a MŠMT?
 
DEBATUJÍCÍ:
Martin Baxa / ministr kultury
Katarína Kalivodová / Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Miroslav Hřebecký / EDUin
Pavel Barák / Hospodářská komora
Jan Jiterský / předseda expertního panelu MŠMT pro revize Rámcových vzděl. programů
Tereza Vlašímská / Protebe live
Zuzana Zahradníčková / MK, vedoucí OULKKKP
Jan Žůrek / radní Olomouckého kraje
Zuzana Demlová / platforma uMĚNÍM
 
MODERÁTOR: Saša Michailidis
 
Akce bude streamovaná na Facebooku.
Akci pořádá Kreativní Česko a platforma uMĚNÍM v rámci Festivalu umění a kreativity.
www.kreativnicesko.cz