11+ tipů jak pomoci dětem zvládat pocity ohledně války na Ukrajině

Sdílíme tipy od týmu Duševní zdraví pro děti, jak s dětmi mluvit o krizi na Ukrajině, jak jim pomoci pracovat se svými pocity a vyvarovat se prohlubování těch negativních.

1. Nepřehlížejme potřebu dětí o tématu mluvit. Věnujme čas společnému povídání, i kdyby to mělo být na úkor jiného naplánovaného programu.
 
2. Vyptejme se, co o tématu žáci vědí. Může to být dobrý odrazový můstek pro naše další povídání. Doplňme jejich informace o věcný popis toho, co se děje. Volme jazyk i hloubku informací úměrně jejich věku. Nesnižujme vážnost války, ale mějme na paměti, že není třeba, aby zejména ti mladší znali všechny detaily.
 
3. Držme se faktů, aniž bychom příliš mluvili o rozsahu dopadu. Nepředvídejme, co se může stát dál, ani nemluvme o tom, jak hrozné věci se mohou
v budoucnu dít.
 
4. Dejme jasně najevo, že násilí není dobrý způsob, jak vyřešit konflikt, stejně jako není v pořádku porušování práv druhých a práv mezinárodních.
 
5. Povzbuzujme u žáků soucit s těmi, kterých se válka bezprostředně dotýká a to i s těmi, kteří stojí na druhé straně konfliktu. Můžete mít ve třídě i ruské děti. Nerozdmýchávejte tedy mezinárodní nenávist. Zmiňte, že je i mnoho Rusů, kteří doma demonstrují proti válce s Ukrajinou.
 
6. Mluvme s žáky o tom, co můžeme pro lidi zasažené válkou udělat, jaké máme možnosti jako škola/třída, ale také jako jednotlivci. Může jít o finanční příspěvek na některou z veřejných sbírek, materiální pomoc, nebo jen prosté vyjádření podpory spolužákovi z Ukrajiny.
 
7. Starší žáky veďme k tomu, kde hledat ověřené informace, případně jak si je ověřovat a rozeznat je od „fake news“. I dezinformační válka je součástí tohoto konfliktu.
 
8. Ukažme dobré lidi, kteří pomáhají. Poukažme na jejich službu, aby žáci věděli, že i když je na světě pár špatných lidí, existuje mnohem více těch laskavých a podporujících se.
 
9. Buďme žákům dobrým příkladem. Pro děti je důležité vidět, jak se k věci stavíme my sami. Jak pracujeme s vlastními obavami, že se dokážeme jasně postavit na stranu těch, kteří trpí, případně aktivně hledáme cesty, jak pomoci. I takový vzor jim pomůže vyrovnat se s vlastními obavami.
 
10. Zkuste i svoje dospělácké emoce zredukovat tím, co vám pomáhá. Třeba sportem, kreativním tvořením či procházkou do přírody.
 
11. Doporučte dětem nesledovat zprávy denně.
Další tipy:

Zveme vás na on-line seminář Jak mluvit s dětmi o válce našeho obsahového partnera ČOSIV.

Odkazujeme na stručný a dobře zpracovaný návod, jak mluvit s dětmi o válce z Centra Locika.

Připomínáme existenci aplikace Nepanikař, která je zdarma a může být první pomocí v případě psychických obtíží.

A kontakty pro případ potřeby telefonické pomoci:
Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA.
Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA.
Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA