Spolupráce s regionem na říjnové akci s tématem vzdělávání

Kreativita, kritické myšlení, práce s chybou či učení se ze zpětné vazby – se skupinkou kutnohorských osobností z oblasti vzdělávání a kultury jsme se shodli, že právě tyto schopnosti by měly děti ve škole získávat a rozvíjet, aby z ní odcházely dobře připravené na život.

Na těchto tématech proto společně stavíme program vzdělávací akce, kterou chceme v Kutné Hoře uspořádat v první polovině října. Její průběh budou zajišťovat vybrané instituce z Kutnohorska spolu se zástupci obsahových partnerů Eduzměny.