Osobní setkání zástupců MAP Kutnohorsko, Eduzměny a jejích obsahových partnerů

Odpověď na otázku, jak zařídit, aby se děti učily naplno, s radostí a odcházely ze školy co nejlépe připravené na život, hledáme v regionu společně. Právě toto téma bylo hlavní náplní osobního setkání v prostorách kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena, kterého se zúčastnili zástupci MAP Kutnohorsko, Eduzměny a jejích obsahových partnerů.

Neřešili jsme přitom jen školní výuku, ale i její provázanost se zázemím dětí a nastavením společnosti, v níž žijí a vyrůstají. Shodli jsme se na tom, že by děti měly především vyrůstat v bezpečném, otevřeném a reflektujícím prostředí a při výuce by pro ně mělo být srozumitelné, k čemu jim získávané poznatky a dovednosti budou sloužit.