Rok s Covidem: Školství z pohledu nejen ředitele Eduzměny

Rok s Covidem: Školství – to bylo téma diskuze Českého rozhlasu Plus.

Co ukázal rok v nouzovém režimu o systému školství, učitelích i dětech zhodnotil mezi jinými i Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

Zmínil urychlení potřeby řešit již delší dobu diskutovaná témata jako – množství učiva, potřebu digitalizace a obměnu systému výuky . A připomenul, že následná změna bude potřebovat komplexní přístup. Příjemné pozitivum potvrdil velkou míru odhodlání a kreativity ze strany mnoha pedagogů.

http://bit.ly/RokSCovidem_Skolstvi

Druhá část diskuze je zaměřena spíše na negativní dopad uplynulého roku – na psychiku a motivaci dětí, prohloubení ekonomických a sociálních rozdílů, otázky rozdílných představ o zodpovědnosti za vzdělání, nastínění omezených možností zapojení ze strany rodičů.

Odkazhttp://bit.ly/CeskyRozhlasPlus_RokSCovidem