Mezioborové setkání k tématu IDENTIFIKACE DÍTĚTE V PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽI

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na mezioborové setkání k tématu IDENTIFIKACE DÍTĚTE V PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽI – PREVENCE A VČASNÁ INTERVENCE, které ve spolupráci s ČOSIV plánujeme na 9. března od 13:30 do 16:00.

Zveme pracovníky školních poradenských pracovišť, ředitele škol i všechny zájemce z řad pedagogů a asistentů pedagoga a odborníky z řad sociálních a zdravotních služeb na tematické mezioborové setkání, na kterém se budeme společně věnovat funkčním strategiím a přístupům umožňujícím prevenci i včasnou intervenci dětí žijících v náročných životních podmínkách.

Společně se zamyslíme nad faktory ovlivňujícími psychickou pohodu a potažmo fyzické zdraví i vzdělávání dětí. Dále bude představen vznikající nástroj sloužící k včasné identifikaci ohrožených dětí různými aktéry, např. pedagogové, pediatři, policie atd. s návaznou reflexí dobrých praxí v regionu. V návaznosti na identifikaci psychosociální zátěže je zásadní poskytnout dítěti i rodině včasnou podporu, jejíž možné podoby budeme společně diskutovat.

Kdy: V úterý 9. března od 13:30 do 16:00

Registrace: Prosím registrujte se pod tímto odkazem: http://bit.ly/Mezioborove_setkani_9_3 a odkaz na setkání na platformě Zoom obdržíte mailem.