Ohlédnutí za rokem 2020

Když se ohlížíme za loňským rokem, přinesl nám spoustu výzev, ale také nás mnohému naučil.

Velmi nás těší, že jsme tu mohli být pro jedny z těch, kterých se zásadně dotkla koronakrize – děti, jejich rodiče a učitele. Během prvního roku našeho působení na Kutnohorsku jsme mimo jiné pomáhali zajistit nezbytnou techniku a metodickou pomoc s online výukou. Zjišťovali jsme, co by školy nejvíce potřebovaly teď i do budoucna, uspořádali jsme webináře s tipy pro rodiče, jak se co nejlépe vypořádat s nelehkou situací…

Pracovali jsme ale i na dalších věcech. Pomohli jsme s otevřením centra pro fyzikáře na kutnohorské ZŠ T. G. Masaryka, uspořádali jsme workshop hravého kódování pro děti, spolu s řadou místních institucí a dobrovolníků jsme připravili akci pro veřejnost – festival vzdělávání, který uspořádáme hned, jak to okolnosti umožní. 

Jsme rádi, že se nám postupně daří poznávat se a navazovat spolupráci s těmi, kteří mají možnost školství na Kutnohorsku posouvat a vnášet do něj inspiraci. Přes přetrvávající výzvy se těšíme na práci v roce 2021 a na to, že budeme moct místní vzdělávání rozvíjet společně s vámi. Pevně věříme, že časem i osobě.