Navštívili jsme Veletrh cestovního ruchu na Gymnáziu Jiřího Ortena

Děkujeme za pozvání na Veletrh cestovního ruchu, který uspořádalo Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Šestý ročník studentské projektové soutěže, kde každá třída připravuje svou prezentaci na společné zadané téma, se vydařil a může být hezkým příkladem dalším školám, i mimo kutnohorský region.

Žáci se pustili do natočení videospotu a přípravy prezentace vždy o konkrétním kraji České republiky. Ta jej měla představit potenciálním turistům virtuálního veletrhu cestovního ruchu – kreativně a poutavě. A tak se návštěvníci dočkali i takových detailů jako jsou regionální pokrmy, zvyky nebo pověsti.

Průvodkyně gymnázia projektem Eduzměny Jitka Gabašová a její kolegyně Eliška Pácaltová byly členkami poroty, která hodnotila výkony jednotlivých tříd. Veletrh navštívila také manažerka Eduzměny Kutnohorsko Kamila Drtilová.

Součástí přípravy studentů byla i osobní návštěva kraje, nastudování mnoha zdrojů informací a představení kraje na virtuálním veletrhu cestovního ruchu.

"Hodnotili jsme projekty studentů z různých úhlů jako divadelní, výtvarný i kulinářský počin a roli hrála i schopnost zapojit návštěvníka. Byla to vskutku skvělá akce. To nadšení studentů a učitelů bylo nabíjející. Kutnohorský gympl by mohl být velkou inspirací pro zbytek regionu. "
Eliška Pácalová
průvodkyně škol a členka regionálního týmu Eduzměny
"Návštěva Veletrhu cestovního ruchu mi umožnila nahlédnout do života Gymnázia Jiřího Ortena z nového úhlu pohledu. Stíral se u něj rozdíl mezi učiteli a žáky, primány a oktavány, hosty a organizátory. Všichni s velkým zaujetím přispívali k tvůrčí atmosféře naplněné zpěvem, divadelními scénkami, vědomostními kvízy, kulinářskými zážitky, ale hlavně spontánní radostí z toho, že se můžeme společně podílet na uskutečnění velkolepého happeningu, který oslavoval to nejlepší, co v naší zemi máme. "
V porotě zasedli také Milan Vácha, radní pro školství Středočeského kraje, zastupitelé Kateřina Daczická a Josef Treml, zástupci vedení Kutné Hory místostarostové Vít Šnajdr a Silvia Doušová, Karel Polívka, zástupce ředitele SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Lenka Škopová, vedoucí oddělení mládeže a sportu Odboru školství Středočeského kraje, Jana Štindlová, vedoucí oddělení školské ekonomiky Odboru školství Středočeského kraje a Jiří Holý, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.
 
Čestnými hosty akce byli také bývalý učitel zdejšího gymnázia a současný poslanec Parlamentu České republiky Vít Rakušan a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.