Nabídka z týmu duševního zdraví

Týmy duševního zdraví pro děti a adolescenty (Duševní zdraví pro děti) pokračují od července 2023 s finančním zajištěním od Eduzměny a zveřejňují pro školy na Kutnohorsku tuto nabídku.

Naše týmy nabízejí podporu školám i rodinám v ORP Kutná Hora, vše za finanční pomoci nadačního fondu Eduzměna, města Zruč nad Sázavou a našich dvou kmenových škol ZŠ Zruč a ZŠ Kamenná stezka.

V rámci naší činnosti bychom Vám tedy opět rádi nabídli některé naše služby zaměřené na podporu škol v oblasti prevence duševního zdraví.

1) Program prevence domácího násilí s pomocí filmu ZUŘIVEC (pro žáky 5. a 6. ročníků – 2 vyučovací hodiny/1 třída)

Film Zuřivec je využíván ve školách k prevenci a osvětě domácího násilí. Více o filmu a jeho využití najdete ZDE. Program je vhodný pro žáky 5. a 6. ročníků a jedna beseda trvá dvě vyučovací hodiny. Žákům zároveň budou předány informace, kam se v případech, kdy se setkají s násilím, obracet.

Pro pravidelnější a plošnější dopad, který je žádoucí, nabízíme proškolení pracovníka školy zdarma (nejlépe metodika prevence/výchovného poradce/speciálního pedagoga nebo psychologa) ve vedení programu. V případě zájmu o program ve Vaší škole či o proškolení některých pedagogů prosím kontaktujte Hanu Měkotovou na tel. 725 322 642 nebo emailem mekotova.hana@zszruc.cz

2) Program VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP pro prevenci domácího násilí (pro žáky 7. až 9. ročníků – 2 vyučovací hodiny/1 třída )

Obdobně jako u programu ZUŘIVEC se jedná o využití filmu VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP k preventivním, osvětovým a vzdělávacím účelům. Film se opět dotýká problematiky domácího násilí, je vhodný pro žáky 7. – 9. ročníků a opět trvá dvě vyučovací hodiny. Žákům zároveň budou předány informace, kam se v případech, kdy se setkají s násilím, obracet. Více o filmu a jeho využití ZDE.

Pro pravidelnější a plošnější dopad, který je žádoucí, nabízíme proškolení pracovníka/ů školy (nejlépe metodika prevence/výchovného poradce/speciálního pedagoga nebo psychologa) ve vedení programu. Toto proškolení však již není bezplatné. Vedení programu týmem duševního zdraví ve vaší škole však ano. V případě zájmu o program ve Vaší škole či o proškolení některých pedagogů kontaktujte prosím Adélu Mikulovou na tel. 776 782 028 nebo emailem adela.mikulova@zskamenka.cz

3) VEDENÍ PROGRAMU nebo PROŠKOLENÍ vybraných pedagogických pracovníků v
programu STRONG pro nově příchozí.

Program STRONG cílí na podporu psychické odolnosti nově příchozích skupin do nové země. Více ZDE.

Program se skládá z deseti skupinových setkání s vybranými žáky. Setkání trvají vždy 45 minut a skupina se skládá z maximálně osmi žáků. Žáci se během programu naučí dovednosti vedoucí k budování psychické odolnosti, pochopí a normalizují si psychickou zátěž, naučí se různé mechanismy ke zvládnutí psychické zátěže a vybudují si okolo sebe podpůrnou síť vrstevníků. To je v dnešní době důležité zejména v případě ukrajinských žáků, kteří nově nastoupili na Vaši školu.

V případě zájmu o program ve Vaší škole či o proškolení některých pedagogů kontaktujte prosím Hanu Měkotovou na tel. 725 322 642, nebo emailem mekotova.hana@zszruc.cz
Proškolení již bohužel také není bezplatné, vedení programu ve Vaší škole týmem však ano. Kapacita týmu je ale v tomto ohledu omezená.

4) REALIZACE a INICIACE interaktivních případových setkání týmem Duševního zdraví pro děti

v případech, kdy se situace dítěte ve škole jeví bez posunu k lepšímu, komunikace s rodinou je problematická a situaci se nedaří řešit běžným způsobem.
Více o setkáních ZDE. V případě zájmu kontaktujte Miloše Březinu na tel. 725 164 586.

5) PODPORA ŠKOLÁM PŘI IMPLEMENTACI praktických příruček socio-emočního učení
RRRR (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience).

Více o metodice ZDE. 

Kontakt v případě zájmu:
Zručsko – Hana Měkotová: 725 322 642, mekotova.hana@zszruc.cz
Kutná Hora – Miloš Březina: 725 164 586, milos.brezina@zskamenka.cz

6) PODPORA ŠKOLÁM od naší nové ukrajinské well-beingové koordinátorky VLADY LYTKEVYCH

Při komunikaci a podpoře nově příchozích a
stávajících ukrajinských rodin a žáků na Vaší škole.
Kontakt: Hana Měkotová, tel. 725 322 642, mekotova.hana@zszruc.cz

Váš tým Duševního zdraví pro děti