Na Kutnohorsko přijeli za inspirací zástupci slovenského ministerstva školství

Kutnohorsko navštívilo koncem května šestnáct zástupců slovenského ministerstva školství a tamních Regionálních center podpory učitelů. 

Na Slovensku právě probíhá projekt, jenž usiluje o rozvoj škol za pomoci určitého mezičlánku mezi školskými odbory, ministerstvem školství a školami. A právě zástupci slovenských Regionálních center podpory učitelů (RCPU) spolu s vyslanci slovenského ministerstva školství sem na tři dny zavítali.

Velkou část programu strávila delegace s kolegy ze vznikajícího kutnohorského Centra podpory vzdělávání, které se RCPU v ledasčem podobá. Centrum by mělo výhledově být pokračováním spolupráce projektů Eduzměny a MAP a pokračovat v podpoře škol.

I RCPU cílí na podporu pedagogických a odborných zaměstnanců a na propojování lidí, kteří nejsou ke vzdělávání lhostejní. „Aby se necítili sami a společně ho tvořili,“ říká Kamil Sládek z Odboru kurikula a inovací ve vzdělávání při slovenském ministerstvu školství. V neposlední řadě pak RCPU podporují růst pedagogů-lídrů. V tuto chvíli je na Slovensku 32 RCPU a další přibývají. 

Slovenští zástupci přijeli do Kutné Hory již potřetí. „Cílem je oboustranná výměna zkušeností a inspirace, naše i vaše centra nasedají na světový trend,“ přibližuje Sládek.

Slovenská delegace navštívila ZŠ Kamenná stezka a zde sídlící Týmy duševního zdraví a také ZŠ Malešov, kde se zaměřili na unikátní celoškolní projekt 300 dní radosti. Jeho cílem je podpora zapojování dětí do života školy i vzdělávání a také prohloubení dobrých vztahů ve škole. „Věříme, že jsme se neviděli naposled,“ shrnul Sládek. 

Picture of Lucie Römer

Lucie Römer

autorka textu

Čtěte také

V Kutné Hoře se čerpala česko-slovenská inspirace pro rozvoj škol