Letní škola pro učitele a ředitele 2022

Zveme všechny učitele a vedení mateřských, základních, středních i uměleckých škol. Moc si přejeme, aby se společně učili právě učitelé se svými řediteli a zástupci ředitele, protože věříme, že to podporuje kolegialitu, spolupráci, porozumění a růst celé školy.