Kurz: Zapojení ukrajinských dětí ve třídě

Zapojení ukrajinských dětí ve třídách a jazyková bariéra, to je problém se kterým se nyní potýká většina škol.

Proto vznikla potřeba připravit dvoudenní kurz pro učitele z Kutnohorska, kteří se chtějí angažovat při integraci ukrajinských dětí do českých mateřských škol a prvního stupně základních škol. 

Cílem kurzu je: 
  • poskytnout vstupní znalosti a dovednosti cílové skupině pro práci s ukrajinskými dětmi v MŠ a na 1. stupni ZŠ
  • podpořit hladké začlenění ukrajinských dětí do českých MŠ a ZŠ
  • navázat neformální vztahy v širší komunitě mezi účastníky kurzů a autenticky napomoci
  • porozumění tématu inkluze

Termín: 6. – 7. 12. 2022, od 12 do 18 hodin

Místo: ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora 
 
Obsah kurzu je zaměřený na dva okruhy:
  1. Účinné strategie pro navazování pozitivních vztahů, pocitu důvěry a bezpečného prostředí (využití technik dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky). Posilování sociálních kompetencí a spolupráce mezi dětmi.
  2. Podpora porozumění dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem). Prožití modelových situací v jiném než mateřském jazyce s možností sledovat, jaké strategie a metody pomáhají se zapojit a které aktivní účast naopak komplikují či dokonce znemožňují. V rámci skupinové práce vznikne soubor podpůrných strategií, které se pro vzdělávání dětí s OMJ hodí.

Lektorky kurzu:

  • Jitka Gabašová pedagožka a lektorka zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a otevřené nenásilné komunikace, průvodkyně škol.
  • Petra Vallin – pedagožka PedF UK, lektorka metody CLIL, Wanda, mj. se zabývá tématy formativního hodnocení a práce s heterogenní třídou.

Vstupné zdarma, přihlášení zde.