Kurz základů programu Začít spolu pro mateřské školy

Nabízíme vám intenzivní kurz základů programu Začít spolu, který jsme připravili na základě zájmu několika mateřských škol z Kutnohorska, jež se chtějí v programu Začít spolu lépe orientovat a rozvíjet.

Díky k tomu, že náš obsahový partner Step by Step ČR, o.p.s. je garantem tohoto programu, máme možnost kurz připravit na míru potřebám a aktuálním podmínkám místních mateřských škol.

Služby, které v souvislosti s programem nabízíme, lze rozdělit do dvou částí:

I. Intenzivní kurz základů programu Začít spolu pro MŠ v rozsahu 40 hodin

Účastníci získají přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi v něm uplatňovanými. Osvojí si praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu do vlastní pedagogické praxe a naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.

Hlavní témata: 

  • nastavení podnětného a přívětivého prostředí třídy
  • struktura dne
  • individualizace a plánování do center aktivit

Tématy se průběžně prolíná také spolupráce s rodinou, která je důležitou součástí implementace programu Začít spolu.

Formát:

  • 4 setkání v roce 2024 (12. – 13. leden, 9. – 10. únor, 8. – 9. březen, 19. – 20. duben)
  • začátek vždy v pátek odpoledne
  • setkání proběhnou vždy v jedné z účastnických MŠ 
II. Mentoring

Zapojené MŠ mohou využít mentorskou podporu, která se zaměří na individuální potřeby / zakázku konkrétních MŠ. Mentoring tak může podpořit zavádění pedagogických inovací a nastavování podmínek v pedagogickém týmu MŠ pro přijetí změn.

Formát:

  • 1 – 2 mentorská setkání v rozsahu max. 6 hodin
  • termín dle individuální dohody

Cena kurzu: 8.900 Kč/osoba. Při počtu nad 10 osob cena 8000 Kč.

Cena mentorské podpory: 800 Kč/hod. + cestovné.

Možnost financování z Nadačního fondu Eduzměna, nebo šablon OP JAK. Více informací se dovíte u svého průvodce.

S dotazy se obracejte na Koordinátorku pro učitele a průvodkyni průvodců: