Jak na distanční výuku na Kutnohorsku

Rádi bychom pomohli s řešením obtížné situace, ve které se nyní kvůli mnohým výzvám domácí výuky nacházejí děti, rodiče i učitelé. Proto jsme se minulý týden „virtuálně“ sešli s vybranými zástupci našich obsahových partnerů, MAP a ředitelkami dvou základních škol na Kutnohorsku, kde bude v září spuštěn pilotní projekt Eduzměny, abychom se zamysleli nad možnými způsoby, jak tento náročný proces všem zúčastněným co možná nejvíce usnadnit.

Ukazuje se, že bude třeba systematicky řešit hned několik věcí – zamyslet se nad tím, jak smysluplně vybírat práci a úkoly pro děti (a rodiče), vyřešit, jak technologicky zajistit možnost účasti pro všechny strany, sladit postup pedagogických týmů a najít způsob co možná nejefektivnější komunikace s rodiči a dětmi, aby od nich mohla být získávána zpětná vazba.

Začátkem tohoto týdne jsme proto spolu s MAP oslovili vedení škol na Kutnohorsku s nabídkou spolupráce. 

Zaprvé můžeme pomoci se zajištěním potřebného technického vybavení tam, kde chybí. Zadruhé nabízíme pomoc s nastavením vhodné platformy pro vzdělávání online – s výběrem a sjednocením online prostředí umožňujícího výuku a komunikaci, a se zorientováním se ve způsobu fungování a možnostech využití. Zatřetí pak chceme poskytnout možnost metodického vedení při zavádění a vedení online výuky, pomoc s nastavením potřebných zásad a pravidel a prostor pro sdílení příkladů dobré praxe. Momentálně sbíráme zpětnou vazbu od vedení škol, abychom získali co nejlepší představu o jejich aktuálních problémech a potřebách.