Inspirace z letní školy

Námětem letní školy Eduzměny byla individualizace ve výuce,
učitelé se zabývali možnostmi, jak vyučování přizpůsobit dětem

s různými potřebami i typy osobností. Co konkrétně chtějí její účastníci zkusit ve své škole?