Eduzměna v poločase

Konference o vzdělávání a o změnách, které na Kutnohorsko přinesla Eduzměna se koná 25. října 2022.

Na konferenci představíme náš pilotní projekt realizovaný od roku 2020 na Kutnohorsku, který je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání na všech školách v regionu. Jsme právě v jeho polovině a rádi bychom Vás seznámili s našimi zkušenostmi, úspěchy, slepými uličkami i novými poznatky.