Inovativní způsoby vzdělávání přinese do regionu JOB

  • Opravdu dobře vzdělávat se mohou žáci pouze v podnětném prostředí utvářeném zdravými vztahy.
  • Každý jsme jiný, a proto se i každý jinak a jiným způsobem potřebujeme učit.
  • Žáci vzájemně spolupracujících a učících se učitelů dosahují lepších výsledků ve svém učení.

Právě na těchto principech staví náš odborný partner JOB – spolek pro inovace, který chce v regionu nacházet učitele a ředitele se zájmem tyto podmínky ve své práci vytvářet.

Navážou na pravidelná setkání s řediteli škol a v právě začínajícím školním roce budou společně prozkoumávat například formativní přístup k výuce – směr, který podporuje chuť dětí učit se a chuť učitelů vyučovat.