Elixír do škol otevřel v Kutné Hoře jedno ze svých center

Elixír do škol, jeden z našich odborných partnerů, otevřel na kutnohorské ZŠ T. G. Masaryka centrum zaměřené na praktickou výuku fyziky. Fyzikáři z Kutnohorska zde mohou získat inspiraci, nápady do výuky a prostor pro výměnu zkušeností.

„Pokud učitelé dětem ukáží fyziku v praxi, třeba na jevech, které jsou jim blízké a se kterými se běžně setkávají, stane se jim bližší a lépe si k ní vytvoří vztah. Z obávaného strašáka se tak může stát jeden z nejoblíbenějších předmětů.“ říká Irena Dvořáková z Elixíru do škol.

„Řada učitelů by ráda učila fyziku praktičtěji a zábavněji, jenom neví, kde k tomu najít potřebnou inspiraci. Nebo jsou naopak zahlceni množstvím podnětů do výuky a nemají čas z nich vybírat. Centrum Elixíru do škol má za cíl jim ke každému tématu nabídnout několik pokusů, které mohou provádět s žáky a studenty napříč ročníky,” dodává Jana Červená, vedoucí kutnohorského centra.

Tématem prvního z pravidelných setkání byly pokusy s magnety.