Fond pro Kutnohorsko pomáhá: 1 měsíc, 19 projektů, 600 tisíc korun

Za první měsíc existence podpořil Fond pro Kutnohorsko 19 žádostí částkou převyšující 600 tisíc korun. Většina peněz šla na nákup technického vybavení pro zajištění vzdálené výuky, fond ale zaplatil také internetová připojení, psací a výtvarné potřeby i integrační pobyty pro děti. Fond pro Kutnohorsko zřídil Nadační fond Eduzměna, aby pomohl bojovat s možnými negativními následky krize způsobené pandemií koronaviru na vzdělávání dětí.

O peníze z fondu zatím žádaly školy od mateřských po střední, základní umělecké školy i jedna nezisková organizace. Kromě nich se mohou o peníze z fondu ucházet také dětské domovy, zřizovatelé v rámci ORP Kutná Hora a MAP.

„Do budoucna bychom rádi větší objem financí z fondu směřovali také do nemateriální pomoci a podpořili aktivity cílící na doučení zameškaného učiva a smysluplné trávení volného času dětí na Kutnohorsku,“ říká Kamila Drtilová, regionální manažerka projektu Eduzměna.

Žádosti o příspěvek z Fondu pro Kutnohorsko tak mohou pokrývat celé spektrum aktivit. Může jít třeba o doučování doma či ve školních skupinách, zajištění tlumočníků pro děti z rodin cizinců nebo zřízení speciálních kroužků a aktivit k naplnění volného času dětí. Školy pak mohou peníze z fondu využít pro vyškolení pedagogů v individualizaci výuky a v distančním vzdělávání. Neziskové organizace pak pro pořádání příměstských táborů a zřizovatelé i vedení škol při tvorbě krizových plánů tak, aby byli lépe připraveni na nenadálé situace. Organizace by se ale neměly omezit tímto výčtem.

Dva miliony korun do Fondu pro Kutnohorsko vložily dvě ze zakládajících nadací Nadačního fondu Eduzměna – Nadace České spořitelny a Nadační fond Avast. Více informací na https://cpv-kh.cz/fond-kutnohorsko/.

Eduzměna na Kutnohorsku pomáhá také prostřednictvím spolupráce s platformou Učíme online a O2. Díky ní vybavila notebooky s datovým připojením již 44 dětí v regionu a dalším je dodá v nejbližších dnech.