Dále pomáháme dětem zapojit se do on-line výuky

Eduzměna dále pomáhá dětem na Kutnohorsku se zapojovat do online výuky. Díky spolupráci se sbírkou Učíme online jsme předali dalších 8 notebooků školám na Kutnohorsku. 6 jich putovalo do ZŠ Kamenná stezka a 2 do ZŠ Zruč nad Sázavou. Školy notebooky dále poskytnou svým žákům, kteří se díky nim budou moct lépe zapojit do výuky na dálku.


Celkem jsme tímto způsobem pomohli zajistit potřebnou techniku už pro 44 rodin, z čehož máme velkou radost!