Dva nové týmy duševního zdraví pomohou s nedostupností péče na Kutnohorsku

Možná jste měli štěstí a nikdy jste se to nemuseli zjistit: Dostupnost psychologické a psychiatrické péče pro děti a mládež je v našem kraji velmi špatná. Na to reaguje nový projekt mobilních týmů duševního zdraví, které budou od září přijímat nové klienty.

Dle WHO 20 % dnešních teenagerů trápí duševní obtíže a dokonce polovina dlouhodobých duševních onemocnění se projeví do 14 let věku. 

Rodičovská zkušenost je však taková, že sehnat vhodnou péči je v ČR velmi obtížné, čekací lhůty jsou příliš dlouhé a často musí jezdit za odborníky velmi daleko.

Na tento vážný problém zareagovali Nadační fond Eduzměna, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a s plnou finanční podporou fondu Evropského hospodářského prostoru a Norska společně zřídily dva mobilní týmy duševního zdraví. 

Týmy budou působit v Kutné Hoře a ve Zruči nad Sázavou. Jsou složeny ze sociálních pracovníků, speciálních pedagogů, psychologů a zdravotních sester.

“Projekt vznikl na základě dlouhodobé poptávky kutnohorských škol o rozšíření podobné služby v kraji. Potřebu mít multidisciplinární týmy duševního zdraví navíc umocnila doba Covidu-19, ve které se duševní zdraví dětí v rámci společnosti viditelně zhoršilo.”

Na podzim tohoto roku navštíví týmy duševního zdraví řadu škol, kde proběhnou besedy, které budou otevírat témata duševního zdraví a demytizovat psychologickou a psychiatrickou péči proto, aby dodaly odvahu dětem a mladým lidem začít řešit své potíže. K tomu by měla pomoci i aktivní účast české rapové zpěvačky KattyGyal Kenta, která bude vyprávět svůj pohnutý životní příběh, ve kterém pozitivní roli sehrála právě odborná pomoc.