6 letních programů, které pomohou dětem na Kutnohorsku

Šest programů pro děti z okresu Kutná Hora podpořila ze svého fondu Eduzměna Kutnohorsko. Jejich společným cílem je pomoci rodinám a dětem zasaženým negativními dopady koronakrize.

„Letní kempy“ řeší například zhoršení ve školních výsledcích po dobu distanční výuky, potřebu dětí překonat dlouhou dobu sociální izolace, xxxx, ale také to, že ekonomické problémy některých rodičů po koronakrizi znemožňují dětem potkat se s přáteli na táboře.


Tábor kutnohorských Junáků je pro ně každý rok vyvrcholením celoroční činnosti, na který se velmi těší. Ekonomický propad způsobený koronakrizí komplikoval některým rodinám zaplatit dětem poplatek za čtrnáctidenní pobyt. Díky příspěvku z Eduzměny se děti přidaly ke svým kamarádům a užívají si léto společné ve stanovém táboře.

Týdenní letní kemp Řemesláček připravila pro děti Střední odborná škola a učiliště řemesel. Ten přináší tvůrčí a zajímavý program pro děti z 6. – 8. tříd a také narovnává negativní dopady distanční výuky a izolace, kterou za poslední rok prožily. Naučí se základy práce s kovem a dřevem. Poznají kouzlo kutilství, pokusů s elektřinou nebo 3D tiskem. Znovu se zapojí do sociálních vazeb s vrstevníky a získají nová přátelství.

Letní škola Naproti se zaměřuje také zaměřuje na zmírnění dopadů distanční výuky dětí. Tentokrát těch, u nichž způsobila propad v jejich školní práci nebo výrazné zaostávání za spolužáky. Programu se účastní klienti nízkoprahového zařízení Maják Farní charity Kutná Hora nebo děti doporučené sociálními pracovníky a školami. Děti ve věku od sedmi až do dvacetišesti let projdou společným příběhem, který bude rámovat všechny části programu. Čeká je série workshopů, aktivity zaměřené na práci s talentem, vnímání vzdělání. Učitelé budou s dětmi pracovat i individuálně. Do kempu se zapojí také středoškolští studenti, kteří v rámci projektu Mr. Teacher dobrovolnicky doučovali mladší děti. Kemp i program doučování Mr. Teacher organizuje organizace Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney a oba jsou podporovány z fondu Eduzměny Kutnohorsko.

Zajímavé workshopy pro dospívající chystají ve Zruči nad Sázavou chystají nízkoprahové zařízení Kotelna a Oblastní charita Kutná Hora. Témata workshopů jsou navýsost aktuální, zejména po dlouhé době, kdy se děti pohybovaly pouze v on-line prostředí, bez fyzického kontaktu s vrstevníky: Internetová bezpečnost, hodnotové vzdělávání na téma nervozita a strach a pro uvolnění například dílna s hudebníkem Danny Takieddinem o zvuku a rytmu. Cílem setkávání je také prolínání sociální skupiny nízkoprahového zařízení Kotelna s širokou veřejností.

Posledním podpořeným projektem je příměstský tábor, zaměřený na výuku anglického jazyka konverzační metodou a projektovou výuku ekologie, který se bude konat v ekocentru Divočina v Malešově. U mnoha dětí se po lockdownu projevila obecně snížená schopnost konverzovat ve společnosti, a to ale i v angličtině, kterou se ve školách učí. Cílem výuky na táboře je utřídit dětem jejich znalosti angličtiny, rozmluvit je. Projektová výuka ekologie a společné trávení času pomůže i s jejich socializací. Ta je po tak dlouhé době v izolaci problémem se hlubokým dopadem.

Cílem Eduzměny je zlepšovat úroveň vzdělávání dětí. Do regionu Kutnohorska přináší zkušenosti a finance pro rozvoj školství. Pracuje dlouhodobě na tom, aby se děti mohly učit naplno, s radostí z objevování a škola je připravila na život ve 21. století. I tyto podpořené projekty jim k tomu napomáhají, protože uplynulý rok byl pro ně velmi těžký.

Fotogalerie letních akcí podpořených z Fondu pro Kutnohorsko

Jak o podpořených projektech píší média a organizátoři?