Díky příspěvku od Nadačního fondu Albert podpoříme děti z dětského domova ve Zruči nad Sázavou

Nadační fond Albert se v rámci projektu Bertík pomáhá rozhodl podpořit spolupráci Eduzměny s Dětským domovem ve Zruči nad Sázavou. Příspěvek 60 tisíc korun Eduzměna použije na to, aby zjistila, jaké jsou skutečné potřeby dětí a zaměstnanců dětského domova, a to především v oblasti vzdělávání a wellbeingu.

“Životní cesta dětí v dětských domovech není zrovna přímá. To vše, co je v životě potkalo, si nesou v jakémsi pomyslném batůžku. Vzhledem k absenci funkčních rodičů jsou tedy vychovatelé jediní, kdo jim ho pomáhá nést a současně jim na cestě životem dělá průvodce. Ústavní výchova nikdy nebude ideální náhrada rodiny, o to důležitější je ale vytvářet takové podmínky, aby byla pro všechny co nejvíce účelná a přijatelná,” říká Jan Klčo, ředitel Dětského domova ve Zruči nad Sázavou, a dodává: “Díky podpoře od Nadačního fondu Albert a projektu Eduzměna máme příležitost se k tomuto cíli zase o kousek přiblížit. A za to děkujeme.“

V Dětském domově ve Zruči nad Sázavou zástupci Eduzměny nyní plánují provést sérii rozhovorů s dětmi i jejich vychovateli. A na základě získaných informací pak spolu s pracovníky dětského domova připraví vhodnou podporu – například je propojí s týmem dětského duševního zdraví a provedou konkrétní intervence, které budou na jejich potřeby reagovat. Společně také vytvoří plán rozvoje dětského domova a navrhnou možnosti řešení případných problémů, které z úvodních rozhovorů vyplynou.

Snahou Eduzměny je tyto děti maximálně podpořit, aby se zvýšila jejich motivace k učení. Pro to je mimo jiné třeba, aby všichni, kdo s nimi pracují – vychovatelé i učitelé, uplatňovali v jejich výchově a vzdělávání respektující přístup. Jedná se totiž většinově o děti, jejichž vývoj je zásadně ovlivněn traumatem, díky čemuž potřebují specifickou podporu.