Známky na vysvědčení letos nebudeme „hrotit“, shodují se ředitelé škol na Kutnohorsku

Druhé pololetí školního roku narušila pandemie koronaviru a s ní spojené několikaměsíční uzavření škol. I když se situace pomalu vrací k normálu a alespoň někteří žáci již do lavic zasednout mohli, školy musely vyřešit další oříšek, a to jak přistoupí k hodnocení žáků.

Oslovení ředitelé několika škol na Kutnohorsku se shodují, že známky na letošním vysvědčení nebudou nijak „hrotit“ – hlavním vodítkem bude pololetní vysvědčení, které si děti mohly vylepšit aktivním zapojením během distanční výuky. „Z ‚výchov‘ dostanou všichni studenti na vysvědčení jedničky. Zároveň nechceme nechat nikoho propadnout,“ říká ředitel kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena Vladislav Slavíček.

V některých školách žáky hodnotili i v průběhu distanční výuky, v jiných budou spoléhat hlavně na známky, které žáci získali do poloviny března. Jak přiznává ředitelka kutnohorské ZŠ T. G. Masaryka Zdenka Mačinová: „Pro učitele je v tomto ohledu klasifikace velmi obtížná, jelikož nedokáží určit, nakolik děti pracovaly během krize samy a nakolik za ně některou práci odváděli rodiče.“ Škola proto přistoupí ke kombinovanému hodnocení – na vysvědčení děti dostanou známky a spolu s nimi i komentář, který zhodnotí jejich účast na výuce na dálku.

Tento způsob hodnocení letos uplatní také v Křeseticích. Slovní hodnocení budou uplatňovat u žáků se speciálními potřebami, ostatní děti dostanou na vysvědčení známky. “Prvňáčci a druháčci pak navíc nad rámec známek dostanou od své paní učitelky i slovní hodnocení,” doplňuje ředitelka ZŠ Křesetice Soňa Pavlíková.

Jen známky pak budou na vysvědčení dávat v ZŠ Vlastějovice – jednotřídce, kde se distanční výuky účastnili všichni žáci a kontakt probíhal i s jejich rodiči. „Hlavním důvodem bylo, že klasické známkování škola po dohodě s rodiči uplatňovala i v době distanční výuky, která probíhala po Skypu,“ říká Olga Sýsová, ředitelka školy. Při sestavování vysvědčení zde budou vycházet ze známek získaných před uzavřením škol i těch z distanční výuky.

Pro klasické hodnocení formou známek se rozhodli také ve Zruči nad Sázavou. „Mimo to je ale naše škola zapojená do projektu formativního hodnocení a působí u nás i skupinka pedagogů, kteří tento typ přístupu zkoušejí uplatňovat v rámci výuky. Slovní zpětná vazba byla pak výrazněji využívána v době distanční výuky,“ říká ředitelka ZŠ Zruč nad Sázavou Ivana Stará. Tradiční postup známkování si podle ní škola zvolila proto, že jsou na něj děti zvyklé a je pro ně srozumitelný. Zároveň jsou schopné známky vnímat symbolicky, jelikož se jim pravidelně dostává i slovní zpětné vazby. Formativní hodnocení zkoušejí i někteří učitelé na již zmíněném gymnáziu Jiřího Ortena – dílčím způsobem tak hodnotí během roku, na závěrečném vysvědčení se pak ale i zde objeví tradiční známky.

Formativní hodnocení se zaměřuje na individuální výkon daného žáka a jeho pokrok. Jeho smyslem je zhodnotit úspěchy dítěte i výzvy, s nimiž se potýká při učení. Dobré formativní hodnocení by mělo probíhat ve spolupráci s žákem (nebo mezi žáky navzájem) a kromě zpětné vazby nabídnout také jasný návod, jak se posunout dál. V neposlední řadě formativní hodnocení posiluje vnitřní motivaci, vztah k učení a spolupráci.