Zbraslavice: Školní akademie může otevřít dveře ke spolupráci s rodiči

Školní akademie patří ke konci roku na řadě škol a stejně tak tomu je i na základní škole ve Zbraslavicích. Slavnost tu měla dosud většinou podobu secvičeného pásma pro rodiče v místní sokolovně. Ta má ale omezenou kapacitu, formát navíc poskytoval jen málo prostoru pro neformální popovídání.

Letos se zbraslavická základka rozhodla zkusit to jinak. V rámci projektu párové výuky učitelům tělocviku, výtvarky a hudebky sekundovali lektoři z organizace Streets4Kids a v hodinách se tak nově objevily třeba prvky parkouru, žonglování či street dance. Z tohoto mixu vzešel nápad udělat letošní akademii interkativnější a dát vedle tradičních dětských vystoupení prostor i pohybovým a tvořivým dílnám a povídání and kávou. 

Letošní „Akademie v pohybu” sestávala z části na plácku před školou a v tělocvičně, kde si přítomní mohli vyzkoušet prvky parkouru, sledovat vystoupení mažoretek a dětí, které se zúčastnily párové výuky. Návštevníky tu čekalo i občerstvení, výroba protistresových míčků a větrníků či možnost pobavit se s zástupci týmů Duševního zdraví pro děti a Eduzměny pro rodiče. Nechybělo žonglování, bosonohá stezka či otevřené školní hřiště, které několik skupinek zlákalo k fotbalu. V pozdním odpoledni na akci navázala tradiční akademie v sokolovně.

Od rozšíření programu o neformální část si vedení školy slibovalo dle slov ředitelky Mileny Kyzourové především nastartování větší spolupráce školy s dětmi i rodiči. „Jako škola vnímáme, že je mezi rodiči poptávka po větší nabídce kroužků,“ říká Kyzourová. „Dřív rodiče vedli třeba výtvarné či sportovní kroužky, pořádali akce v tělocvičně. Sami na vše nestačíme, rádi bychom větší propojení oživili.“

Že je nabídka volnočasových aktivit ve Zbraslavicích maličká se přítomní rodiče shodli. „Kroužků je na škole rozhodně málo,” rezonovalo mezi návštěvníky s tím, je unavuje ratolesti za mimoškolními aktivitami vozit do jiných měst. „Některé děti hrají třeba házenou, ale rodiče je na ni vozí patnáct kilometrů do Kutné Hory nebo Zruče nad Sázavou. To je v běžném rodinném provozu prostě náročné,“ říká jedna z maminek. „Přitom děti pohyb fakt potřebují.”

Co na to rodiče?

Když ale přijde na to, zda by nechtěli k nabídce kroužků sami přispět, vypadá to, že bude dalších neformálních akcí a přesvědčování rodičů ještě potřeba. „Chuť by i byla, ale ten čas ne,” říká výše citovaná maminka. Podobně to má i jeden z tatínků. On sám se živí jako zahradník, všiml si tedy ve škole nevyužitého skleníku, který prý k zahradnickému kroužku “přímo vybízí”. On sám ale zatím prý rozjetí podobné akce nezvažoval. „Na to nemám čas,” říká. K tvořivé dílně přišla vyrábět větrniky i maminka jednoho z druháčků. „Chybí mi tu skaut i pohybové activity,” posteskne si. Sama se ale spojit s kroužky svůj čas také nechystá. „Nejsem na to, nemám ty nápady a tak,” říká.  

Náznaky možné další spolupráce ale na akademii v pohybu přeci jen vyvstaly. Část rodičů prý přijme pozvání Eduzměny na neformální setkání s příznivci změn ve školství koncem léta na Kačině. A například páťák Tadeáš nadšeně vypráví, jak dostal od Streets4Kids nabídku podílet se na jiných školách na ukázce parkouru. „Prý mi to jde a mohl bych s nimi společně jít třeba na jinou školu a ukázat tam mým vrstevníkům, že když ty přemety zvládnu já, dokážou je i oni.”

Schůdek po schůdku

Právě neformální formát akademie, ale i jiná setkání rodičů „nad kávou a koláčem” k rozjetí větší spolupráce školy, dětí a rodičů doporučuje i Angelika Gergelová z Unie rodičů v roli obsahového partnera Eduzměny s tím, že míru propojení školní komunity si lze představit na různých úrovních, kdy se postupuje jakoby schod po schůdku. „Ideální samozřejmě je, pokud nabídka vyjde od školy,” říká Gergelová. Jedním z prvních kroků může být například průzkum mezi rodiči, aby bylo jasné, co kdo může a chce nabídnout. „Na začátek také dobře fungují neformální akce, popovídat si prostě and kávou,” dodává s tím, že pokud je neiniciuje škola, může ta nabídka vzejít i ze strany rodičů. A pokud je škola proti? Pak doporučuje například zajištění bezpečnosti přechodů pro chodce blízko školy coby gesto dobré vůle. „Anebo jít právě přes ta neformální setkání, zkoušet je dál a dál nabízet,” doporučuje Gergelová rodičům. V poslední době prý také na jejích setkáních s rodiči hodně rezonuje třeba právě zapojení rodičů do zvelebení školní zahrady. V případě Zbraslavic už i díky „Akademii v pohybu” na „prvním schůdku” spolupráce pošlapávají. 

Za fotografie děkujeme Jiřímu Coubalovi.

Na další fotografie se můžete podívat v článku díky návštěvě reportérům Svoboda.info: