Vedení spisové služby v elektronické podobě a navazující elektronické skartační řízení

Zveme vás na seminář, který bude zaměřen na povinnosti škol při nakládání s dokumenty podle platné legislativy, zásady vedení elektronické spisové služby a vyřazování dokumentů v elektronickém skartačním řízení.

Uskuteční se ve čtvrtek 30. 03. 2023 ve 13.00 – 17.00 v sídle Eduzměny Kutnohorsko.

Seminář zaměřený na problematiku SŠ a ZŠ je určen pro ředitele, zástupce, hospodářské pracovníky a spisovou službu. Z legislativy bude kladen důraz na zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a na související vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Seminář bude veden pracovníky Státního oblastního archivu v Praze a Státního okresního archivu Kutná Hora, kteří mj. též zodpoví vaše otázky související s nakládáním s dokumenty.

Protože některé odpovědi mohou vyžadovat přípravu předem, budeme rádi, pokud nám otázky pošlete předem na e-mail: podpora@cpv-kh.cz

Účast na semináři je zdarma.
Je možné ho absolvovat on-line.
Na seminář je nutné se registrovat předem zde.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku pro nepedagogickou podporu školám.