Spolupráci s fyzikáři z Kutnohorska navazuje Elixír do Škol

„Na Kutnohorsku chceme spolupracovat s místními učiteli fyziky tak, aby se z obávaného předmětu stal předmět zajímavý. Jde nám o to, aby žáci chápali, že fyzika je sice náročná, ale zkoumání světa kolem nás a poznávání, jak co funguje, skrze fyzikální zákonitosti je neuvěřitelné dobrodružství,“ říká ředitelka Elixíru do škol Petra Prošková.

  • Náš odborný partner tak například na Kutnohorsku zajistil webináře zaměřené na využívání online nástrojů a na domácí fyzikální pokusy v době distanční výuky.
  • V září pak v Kutné Hoře otevřel další ze svých regionálních center pro učitele od mateřských až po střední školy – místo pro sdílení a kolegiální vzdělávání pedagogů.