SPKV poskytne dětem v regionu prostor pro kreativní vyjádření

„Naším zásadním tématem je posilování kreativity u dětí i dospělých. Kreativitou a rozvíjením kreativního myšlení se totiž mohou odbourat některé konzervativní přístupy ke vzdělávání, které jsou brzdou pro rozvoj a objevování potenciálu u dětí. Toho můžeme docílit tak, že dětem vytvoříme prostor, aby mohly realizovat svoje nápady a podpoříme je důvěrou, že to zvládnou a že i z omylu se můžou hodně naučit.“

Právě s tím by naši odborní partneři ze Společnost pro kreativitu ve vzdělávání rádi pracovali i na Kutnohorsku. Třeba prostřednictvím programu rozvoje kompetence k řešení problémů a participace dětí, na jehož tvorbě se podílejí.