Školská rada – jak to může vypadat, když se spolupráce daří?

Školská rada – kdo ji zřizuje, jak funguje, kdo v ní sedí a jak se do ní dostat? Jak se liší od rodičovského spolku? Ale hlavně, jak ji proměnit v aktivní uskupení, které se neschází jen dvakrát ročně, aby splnilo svou zákonnou povinnost, ale snaží se školu posouvat a podporovat ji? Uskupení, jehož členové fungují jako tým a mají chuť i možnost něco ovlivnit, měnit, na něčem se podílet?

Inspiraci budeme hledat společně s hosty z Chýně, kde jsou do fungování školy kromě vedení vtaženi pedagogové, zřizovatel i rodiče, považují se za jeden tým a daří se jim společně budovat školu jako inovativní místo pro vzdělávání. Abyste věděli, na koho se můžete těšit, připojujeme pár vět o každém z hostů.

Jaroslav Novák, ředitel školy

Vystudoval jsem PedF UK obor dějepis a francouzský jazyk. Během dlouhých studií jsem postával u zrodu Centra pro demokratické učení z.s., v němž jsem několik let působil jako metodik a lektor. Po prvních nesmělých krůčcích v ZŠ U Krčského lesa jsem pokračoval ve své učitelské praxi v ZŠ Táborská, kde jsem v roli třídního učitele mohl aplikovat, co jsem se naučil ve skautském oddíle a při přípravě prožitkových kurzů CEDU. Od roku 2015 jsem ředitelem Základní školy a Mateřské školy v Chýni, kde působím dosud. Rád prozkoumávám všechny krásy školy z různých úhlů pohledu.

Tereza Čápová, bývalá předsedkyně školské rady (za rodiče)

Role rodiče mne přivedla v roce 2013 do školské rady Základní školy v Chýni, které jsem byla členkou devět let, osm ve funkci předsedkyně. Společně s kolegy v radě jsme se dlouhodobě věnovali tématu Strategického rozvoje školy a obecnému nastavení aktivní rady jako partnera řediteli a obci při rozvoji kvalitního vzdělávání. Jsem zároveň zakládající členkou Klubu rodičů, kde mám na starost hlavně komunikaci se školou a propagaci akcí. S chýňskou školou mne pojí nejen působení ve školské radě a spolku, ale také práce. Pomohla jsem rozjet mezinárodní aktivity školy a od roku 2021 koordinuji mezinárodní spolupráci v programech Erasmus+ a EHP a zároveň se starám o BOZP a personální systém. Ráda investuji energii a čas do věcí, které přináší radost, prospěch a dávají smysl.

Přihlašujte se prosím prostřednictvím tohoto formuláře.