Setkání Eduzměny se zástupci Kutnohorska a Minigranty pro Kutnohorsko

Ve čtvrtek 18. listopadu se sešli zástupci Nadačního fondu Eduzměna, projektu Eduzměna Kutnohorsko se zástupci kutnohorského regionu. Pozváno bylo zhruba 400 lidí z neziskových organizací, státních, příspěvkových i nestátních, z veřejné správy, ze škol, vzdělávacích organizací, sociálních služeb, městských služeb nebo volnočasových organizací. Celková účast, 100 osob, byla s ohledem na tuto velmi náročnou dobu, potěšující.

Akci jsme zahájili společným shlédnutím aktuálního videospotu Eduzměny s názvem Změňme společně, jak u nás učíme.

Ředitel Nadačního fondu Eduzměna Zdeněk Slejška představil, co má Eduzměna, odborní partneři a školy na Kutnohorsku za své, téměř dva roky, fungování za sebou.

Kolegyně Lucie Soukeníková na základě poznatků z mapování představila a s pomocí interaktivního nástroje Mentimetr zjišťovala i pohled účastníků na to, co již o regionu víme a jaké jsou potřeby žáků, učitelů, ředitelů.

Ve třech tematicky rozdělených místnostech (Škola, Region a SRPŠ – Stanoviště rodičů a přátel školy) jsme představovali detailněji aktivity Eduzměny na Kutnohorsku a diskutovali o nich u jednotlivých stánků. Mohli jste se dozvědět, jak spolupracujeme s řediteli, zřizovatelé, rodiče, pro žáky a učiteli, jak vypadají metodická centra. A konkrétně bylo pro oživení a inspiraci představeno metodické centrum pro fyzikáře. Svoji práci představili průvodci škol, kteří od září 2021 v regionu působí a navázali na práci „mapovačů“ škol z roku 2020 a 21. Debatovali jsme o nově vznikajícím Centru regionální podpory vzdělávání, nebo i o tom, jak zapojit do tématu vzdělávání i menšiny, které s námi v regionu žijí. Svojí činnost představili také zástupci týmů Duševního zdraví pro děti. Mohli jste se dozvědět i to, jak proběhl náš první festival Edufest.

Následovala práce ve skupinách, ve kterých jsme probírali další možnosti spolupráce v rámci regionu, věnovali jsme se teorii změny a vizi Eduzměny. Důležitým bodem bylo i to, jak, jak má vypadat regionální partnerství a jak se mohou právě organizace z regionu zapojit.

Na závěr představil Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna téma kultury školy ve smyslu celkové atmosféry škol a její zásadní vliv na kvalitu učení:

Rozvoj celkové atmosféry škol chce Eduzměna podporovat. Proto jsme představili novou grantovou výzvu Minigranty pro Kutnohorsko a společně hlasovali o tématech, které Eduzměna v dalším období podpoří. Celé znění výzvy, vybraná témata a kritéria pro podporu najdete na tomto odkazu.

Video a fotogalerie: