Pozvánka: Trénink reflektivity po pedagogické pracovníky

Zveme Vás na kurz, který je zaměřený na používání reflektivity při vaší práci ve škole.

Trénink je otevřený pro pedagogické pracovníky (a vedení škol) z regionu obce s rozšířenou působností Kutná Hora a je pro ně zdarma. Registrace níže.

Neučíme se jenom konáním, ale hlavně tím, že o něm zpětně přemýšlíme. A to platí nejen pro žáky, ale i pro jejich učitele. Reflektivita je důležitý nástroj pro posilování vztahů ve třídě a podporu motivace žáků k učení. Používáme-li principy reflektivity, žáci se učí efektivněji. A díky reflektivitě žáci i učitelé dále svoje učení prohlubují. Během kurzu vyzkoušíme nejen praktické metody reflexe použitelné se třídou, rodiči, kolegy a vedením školy, ale také budeme prohlubovat vlastní dovednosti ohledně přemýšlení nad svojí prací. Zaměříme se na vnitřní překážky, které nám brání sladit se při práci se skupinou.

Cílem kurzu je zdokonalení schopnosti aktivního naslouchání, propojování myšlenek,
používání intuice, schopnosti kladení otázek, ale i práce s předpoklady.
Upozornění: Absolvováním semináře se pravděpodobně zvýší vaše schopnost tolerance
nejistoty, schopnost kritického myšlení a v neposlední řadě i schopnost empatie a dávání a
přijímání zpětné vazby.

Přihlášky obsahující Vaše jméno, příjmení a školu, ve které pracujete posílejte, prosím, koordinátorce pracovní skupiny Učení se zpětné vazby Adéle Richterové na e-mail:
richterova.ad@gmail.com do 8. října 2021.