Ohlédnutí za první etapou existence Fondu pro Kutnohorsko

Ohlížíme se zpátky za první etapou existence Fondu pro Kutnohorsko, ve které jsme podpořili region částkou přesahující milion korun. Díváme se na podpořené projekty i na fotky dětí, kterým jsme pomohli naskočit zpátky do výuky, nebo třeba strávit část léta ve společnosti kamarádů. A máme z toho obrovskou radost!