Obnovili jsme Fond pro Kutnohorsko – školám pomůže osvojit si principy kombinované výuky

V současné situaci, kdy došlo k opětovnému uzavření všech základních i středních škol, jsme obnovili existenci Fondu pro Kutnohorsko. V této fázi chceme školám poskytovat dlouhodobou metodickou podporu při hledání a zavádění kombinované výuky. Tu lze využít v případech, kdy se nelze učit běžnou formou ve třídách, jako je tomu třeba nyní, její principy ale zároveň mohou mít přesah i do běžných hodin a vhodně je doplňovat. 

Kombinovaná výuka v sobě spojuje více způsobů, jakými se mohou děti ve škole učit – prezenční i dálkový, učení se venku, model převrácené třídy a podobně. A právě pro tyto účely zajistíme tým odborníků, kteří budou s každou ze zapojených škol individuálně spolupracovat na vybírání vhodných metod a aktivit, jejich zavádění a pilotním testování. Metody kombinované výuky nemají být jen náhradou za prezenční formu v období krize, jaké čelíme například nyní. Naší snahou je najít jejich uplatnění i v běžném školním roce, kdy mohou vhodně doplnit klasickou výuku. 

“Díky využití prvků kombinované výuky můžeme dát žákům více zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. Příkladem může být princip převrácené třídy, kdy si žáci nejdříve učivo sami nastudují a s učitelem v hodině pak již jen probírají pasáže, kterým nerozumí a které potřebují dovysvětlit, případně jdou u daného tématu více do hloubky. To jde zároveň ruku v ruce s jedním z našich cílů, kterým je aktivnější zapojení žáků do výuky,” řekl Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

Školy, které se chtějí v této fázi zapojit, přitom nemusí mít nutně jasnou představu o tom, kterou z forem kombinované výuky by chtěly do své každodenní praxe zahrnout. Spolu s týmem odborníků najdou tu nejlepší, která bude dané škole sedět, a tu budou společně rozvíjet. Na každé ze zapojených škol by mělo být alespoň několik nadšených učitelů, kteří mají chuť se na hledání toho nejlepšího způsobu podílet a přicházet s nápady na metody, které do výuky zahrnout. Zbytek učitelského sboru by pak měl být projektu nakloněn.

Základní a střední školy z Kutnohorska, které mají zájem se do této výzvy Fondu pro Kutnohorsko zapojit, se mohou hlásit do 6. listopadu na email tomas.lebeda@cpv-kh.cz