Nové šablony OP JAK a jak na ně

Z prostředků šablon půjde žádat finance na:

  • personální podporu,
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělává,
  • inovativní výuku a vzdělává dětí a žáků (ICT, individualizace výuky…),
  • spolupráci s rodiči,
  • podporu včasných nástupů dětí do MŠ,
  • podporu plynulých přechodů žáků mezi stupni vzdělávací soustavy a prevenci předčasných odchodů ze vzdělává,
  • podporu dětí s odlišným mateřským jazykem,
  • spolupráci se zaměstnavateli (v případě SŠ). 

Pro zahájení čerpá Šablon II. je potřeba nejdříve ukončit Šablony I.

S rychlejším čerpáním Šablon I., změnami rozpočtu či aktivit tak, abyste mohli projekty ukončit dříve a žádat o nové prostředky, vám ráda poradí naše dotač specialistka Jana Melníková.

Z prostředků šablon půjde žádat finance na: personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělává, inovativní výuku a vzdělává dětí a žáků (ICT, individualizace výuky…), spolupráci s rodiči, podporu včasných nástupů dětí do MŠ, podporu plynulých přechodů žáků mezi stupni vzdělávací soustavy a prevenci předčasných odchodů ze vzdělává, podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, spolupráci se zaměstnavateli (v případě SŠ). Pro zahájení čerpá Šablon II. je potřeba nejdříve ukončit Šablony I.

S rychlejším čerpáním Šablon I., změnami rozpočtu či aktivit tak, abyste mohli projekty ukončit dříve a žádat o nové prostředky, vám ráda poradí naše dotač specialistka Jana Melníková.