Nastartujte své školské rady právě teď

Jak může být ŠKOLSKÁ RADA rovnocenným partnerem školy? Jaké má pravomoci? Jak může podpořit ředitele a propojovat školu s rodiči a zřizovatelem?


Některé školy v ORP už vyzkoušely spolupráci s Nikolou Křístkem (www.skolskerady.cz), který je nejen výborný lektor, ale je také velmi dobře obeznámen se vším, co se činnosti školské rady týká.

Využijte jeho nabídky webináře „Školské rady v kostce“ (90min) či dlouhodobější provázení a konzultace.

!!! Do konce března poskytuje Nikola díky grantu své služby ZDARMA!!!