Létající fyzikální centrum na ZŠ T. G. Masaryka

Může fyzika žáky bavit? A jak pro ně připravit poutavou výuku? Inspiraci mohou hledat učitelé ze základních a středních škol v tzv. Létajícím fyzikálním centru, které při ZŠ T. G. Masaryka pomohl otevřít Elixír do škol podílející se na projektu Eduzměna Kutnohorsko. 

Na pravidelných měsíčních setkáních mají učitelé příležitost sdílet zkušenosti s výukou a tipy na to, jak poutavým a nenásilným způsobem probouzet v dětech kladný vztah k fyzice. Například na podzimních setkáních jedna z lektorek – RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. z Katedry didaktiky fyziky Univerzity Karlovy, přítomným pedagogům předvedla jednoduché pokusy s magnety a kapalinami. 

“Naše měsíční potkávání a společné fyzikální bádání narušil covid, museli jsme je přesunout do online prostředí. I tak je účast pedagogů z Kutnohorska hojná, což nás těší. A dál zůstáváme otevření i pro další zájemce,” uvedla koordinátorka fyzikálního centra Mgr. Jana Červená ze ZŠ T. G. Masaryka.

Pro ně jsou dostupné informace i kontakty zde: https://elixir-do-skol-lc-kutna-hora.webnode.cz/.