Kazuistický seminář – další krok k posílení mezioborové spolupráce

Jak řešit vzdělávání žáka s podezřením na skryté záškoláctví? A na co je potřeba myslet u žáků s odlišným mateřským jazykem?

Především na tato témata se soustředil první kazuistický seminář, který jsme jsme uspořádali koncem listopadu ve spolupráci s MAP Kutnohorsko a ČOSIV. Své zkušenosti a řešení z praxe sdílelo na 32 účastníků z různých organizací: zástupců školních poradenských pracovišť, pracovníků sociálních služeb, zástupců školského odboru a OSPOD, Centra pro integraci cizinců, zástupců zdravotního sektoru, psychologických služeb a neziskových organizací zaměřujících se na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – ČOSIV a META.

Právě tato témata si vyžadují širší diskusi a mezioborovou spolupráci, o níž je mezi odborníky na Kutnohorsku jednoznačně zájem.