Jak zklidnit třídu a osvěžit spolupráci se zřizovatelem? Nejen o tom byla rotující návštěva v MŠ Krsovice

V úterý 14. března zavítalo 25 učitelek a ředitelek z regionu na další rotující návštěvu do MŠ Krsovice. Tématem setkání byla kromě podnětného prostředí také například spolupráce se zřizovatelem.

Právě o spolupráci MŠ se zřizovatelem nejprve pohovořili Milena Matušková, ředitelka krsovické školky, a Zdeněk Janovský, starosta Chlístovic, pod které Krsovice spadají. Janovský popsal problémy, se kterými se obec ve vztahu ke školce potýká, například velká rozloha obce, odlehlost od spádových obcí, věkový průměr občanů. Zdůraznil však také význam MŠ pro další rozvoj místa – školku dle svých slov vnímá jako jednu z kulturních institucí, které v obci fungují. Půdní prostor MŠ je využíván pro různé komunitní akce a školka je otevřená dalším aktivitám podporujícím život v obci a okolí.

„Učí je to umět počkat, až na ně přijde řada, domluvit se s ostatními.“

Jedním z témat, na která se Eduzměna na Kutnohorsku zaměřuje, je podnětné prostředí, následovaly proto prezentace dvou kutnohorských školek věnované přestavbě interiéru, kterou nedávno prošly. Ředitelku MŠ Jindice Ludmilu Sotonovou k tomu inspirovala mj. návštěva v MŠ Řestoky, pořádaná Eduzměnou v loňském roce. „Zaujalo nás tam například, jak pracují s lavičkami. Jednu jsme na to konto vysunuli do prostoru,“ říká Sotonová s tím, že takto u nich ve školce teď lavička ohraničuje herní prostor a zároveň můžou děti přirozeně překonávat překážky. Program Začít spolu zatím jindická školka plně nenabízí, ale po konzultaci s metodičkou a lektorkou programu Věrou Krejčovou Váňovou zde nábytek obecně více rozčlenili. „Šli jsme vlastně i od sebe, od dospělých, já sama také nemám ráda, když na mě někdo pořád kouká, vidí mě,“ vysvětluje Sotonová. Vytvořili také centra aktivit, kde mají tematicky koncentrované pomůcky pro jednotlivé činnosti. Děti v nich najdou jasně vyznačený počet míst, kolik jich na daném místě smí být. „Učí je to umět počkat, až na ně přijde řada, domluvit se s ostatními,“ chválí si systém Sotonová s tím, že „zvykací“ fázi na nové rozčlenění a organizaci prostoru doprovázely fáze nadšení i fáze zoufalství. Už by prý ale neměnila. „Třída se zklidnila,“ pochvaluje si. Děti prý nyní víc zkoumají i věci, kterých si dřív nevšímaly. „Více spolu komunikují, méně běhají,“ dodává.  

Barboru Syřínkovou z MŠ Malín k přestavbě školky nasměrovala loňská letní škola Eduzměny. Nebylo třeba žádný nábytek kupovat, školka si vystačila s tím, co měla. Na fotkách Syřínková ukázala, jak měli původně veškerý nábytek umístěný těsně u zdí. „Nic nevyčuhovalo, chtěla jsem mít o všech dětech přehled,“ říká. Pak na letní škole viděla, jak to může vypadat jinak, a nábytek se i v Malíně rozeběhl do prostoru. „Kolegyně jsem musela trochu namotivovat, teď už si zvykly,“ usmívá se. V malínské školce také vznikla různá centra aktivit. V novém centru Domácnost už například děti samy krájely ostrými noži okurky nebo pekly linecké kytičky. Na novém interiéru Syřínková také nejvíc ocenila zklidnění třídy. A obávaná ztráta přehledu? „Zvykli jsme si. Když jsou v hůře viditelných místech zrovna zlobivější děti, prostě je víc hlídáme. Funguje to dobře,“ doplňuje Syřínková.

„Co na to potřebujeme? Truhláře mezi rodiči máme, švadlenu taky. Tak kde je problém? No není!“

Všechny prezentace v Krsovicích sledovala také Petra Balcarová, lektorka z programu Začít spolu, s níž o pauzách učitelky živě konverzovaly. Sbírala mimo jiné podněty pro blížící se workshop zaměřený na plánování aktivit a činností v programu Začít spolu i mimo ně, který proběhne 16. května v sídle Eduzměny Kutnohorsko.

Po prezentacích přítomní vyrazili na prohlídku krsovické školky, kde mohli obdivovat například útulné prostorné zázemí, venkovní dílnu či vyvýšené záhony. Např. pedagožky z Červených Janovic zaujaly dřevěné rámy s různým zapínáním inspirované Montessori. „Koukej, to by se nám hodilo na trénink motoriky,“ zaradovala se janovická vedoucí učitelka Zdena Dušková. Rámy si s kolegyní Štěpánkou Krtilovou vyfotily a rovnou spustily brainstorming. „Co na to potřebujeme? Truhláře mezi rodiči máme, švadlenu taky. Tak kde je problém? No není!“ A v podobně dobrém rozmaru se pak účastníci rozjeli z Krsovic domů do regionu. 

Rotující návštěvy MŠ pořádá MAP Kutnohorsko ve spolupráci s Eduzměnou Kutnohorsko. Jejich přehled najdete zde.