Hledáme novou kolegyni/nového kolegu na pozici KOORDINÁTORA/ KOORDINÁTORKY podpory zřizovatelů škol

Nadační fond Eduzměna hledá pro projekt Eduzměna Kutnohorsko koordinátora/koordinátorku podpory zřizovatelů škol. Cílem je zlepšovat povědomí o roli zřizovatele ve vztahu k jím zřizované škole/školám a rozšiřovat pole možností, jak tuto roli může zřizovatel vykonávat. 
Popis pracovní pozice:
 • účastní se setkání se zřizovateli a je s nimi v pravidelném kontaktu 
 • nabízí zřizovatelům příležitosti ke vzdělávání 
 • podporuje sdílení dobré praxe mezi zřizovateli, vedením škol a dalšími aktéry napojenými na školu jako jsou rodiče a veřejnost 
 • pravidelně se účastní porad s dalšími členy a členkami týmu vznikajícího Centra podpory vzdělávání Kutnohorsko (navazujícího na projekt Eduzměna Kutnohorsko) 
 • spolupracuje s odbornými partnery (EDUin, …) 
 
Co očekáváme?
 • zkušenost s fungováním komunální politiky 
 • profesní zkušenost s fungováním mateřské, základní, střední školy nebo jiného školského zařízení nebo jinou zkušenost s fungováním vzdělávací soustavy 
 • tvůrčí přístup, flexibilitu a samostatnost při řešení situací, ke kterým neexistují obecně používané „good practice“ – schopnost společně s týmem Centra podpory vzdělávání Kutnohorsko hledat a navrhovat vhodná řešení, nastavovat funkční modely podpory zřizovatelů, pracovat v měnícím se prostředí i učit se z pestrosti vývoje pilotního projektu 
 • ochotu spolupracovat v týmu, sdílet a dále se vzdělávat v potřebách a nabídkách regionu 
 • samostatnost, spolehlivost, dodržování termínů 
 
Co je výhodou?
 • zkušenost s rolí zřizovatele škol/y 
 • zkušenost s vedením školy nebo školského zařízení  
 • zkušenost s vedením týmu/pracovní skupiny/metodického sdružení apod. 
 • zájem o dění ve vzdělávacím systému 
 • znalost území ORP Kutná Hora, bydliště v regionu nebo poblíž 
 
Co nabízíme?
 • pracovní poměr (0,2 – 0,5 úvazek), od 03/2024, možný je i pozdější nástup 
 • smysluplnou práci přispívající ke zlepšování kvality vzdělávání v regionu a tím i vzdělávacího systému ČR 
 • zapojení do jedinečného projektu, jehož cílem je vytvořit funkční model regionální podpory vzdělávání 
 • možnost home office a pružnou pracovní dobu 
 • možnost profesně se rozvíjet 
 • možnost společně v týmu se podílet na vytváření Centra podpory vzdělávání Kutnohorsko 
 • adekvátní ohodnocení 
 
K přihlášce do výběrového řízení požadujeme:
 • životopis 
 • motivační dopis  
 • Co Vás na této pracovní pozici láká?  
 • Jak si představujete, že bude vypadat práce koordinátora/koordinátorky?  
 • Co pro tuto práci považujete za svou silnou stránku? 
 
Příjem přihlášek bude probíhat průběžně, uzávěrka je 15. 2. 2024 
Kontakt:
Martina Pokorná
tel. 737 004 471
e-mail: martina.pokorna@cpv-kh.cz